Levenseinde

Op de praktijk kan u samen met uw huisarts uw wilsverklaringen opstellen waarin u uw wensen in verband met uw levenseinde vastlegt. Zie: wilsverklaringen. Zij bestaan uit drie belangrijke documenten:

  • Document 1 waarop u aanduidt wie u vertegenwoordigt, mocht u wilsonbekwaam worden. Wij raden u sterk aan om dit in te vullen want als u het niet doet kan een vrederechter iemand naar eigen goeddunken aanduiden. Maar als u wel een vertegenwoordiger aangeduid hebt is uw wil wet! Een vertegenwoordiger moet meerderjarig zijn en Belg. Er kunnen nooit 2 vertegenwoordigers aangeduid worden.
  • Document 2 is in verband met de zorgen en behandelingen die u NIET meer wenst, mocht u wilsonbekwaam worden door bvb dementie. Dit noemt men de “negatieve wilsverklaring in het kader van de Wet op de Patiëntenrechten”. Zo kunt u op voorhand vastleggen wat u bij wilsonbekwaamheid niet meer wilt, bvb “ik wil nooit sondevoeding”.
  • Document 3 is de wilsverklaring in het kader van de Wet op Euthanasie waarbij u op voorhand enkel kan vastleggen dat u wilt dat op u euthanasie toegepast wordt als u zich in een onomkeerbaar coma bevindt. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u op voorhand géén euthanasie vragen voor het geval u ooit dement zou worden!

Besluit

  1. Uw vertegenwoordiger beslist in uw plaats als u wilsonbekwaam wordt maar moet natuurlijk uw wilsverklaringen steeds volgen, voor zo ver die er zijn.
  2. In de negatieve wilsverklaring legt u vast wat u niet meer wenst van zorgen of behandelingen als u dement wordt. Dit moeten alle zorgverleners respecteren.
  3. Met de wilsverklaring inzake euthanasie legt u op voorhand vast dat u wil dat op u euthanasie toegepast wordt bij een onomkeerbaar coma.

Dit laatste document kunt u op de gemeente laten registreren en bewaren. Wij raden u echter aan om al deze beslissingen in verband met het levenseinde aan zo veel mogelijk vertrouwenspersonen te geven, ook aan uw huisarts!

Ter informatie: u kunt vastleggen dat u uw organen na uw dood afstaat (”orgaandonatie”). Wij raden u sterk aan om dit te doen: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/formulierbeldonor.pdf

U kan ook beslissen dat u uw lichaam na uw dood schenkt aan de wetenschap. Zie verder http://www.uzgent.be/nl/patienten/orgaandonatie-en-lichaamafstand/Paginas/orgaandonatie-en-lichaamsafstand.aspx