Pijnstillers

Betreft  IBUPROFEN

Merknamen BRUFEN-  NEROFEN – JUNIFEN - SPIDIFEN…

Wij merken dat ibuprofen vaak genomen wordt of gegeven wordt aan kindjes bij koorts en pijn.

Wij raden u aan om altijd eerst PARACETAMOL te nemen of aan kinderen te geven. PARACETAMOL heeft immers veel minder bijwerkingen en is vaak afdoende. Ibuprofen heeft meer bijwerkingen: maagpijn, zuur, zelfs maagbloedingen, verhoging van de bloeddruk of verslechtering van de nierfunctie, vooral bij ouderen…

Besluit: bij koorts of pijn allerhande: eerst PARACETAMOL

Pas als dit ontoereikend is neem of geef je ibuprofen.

PS: bij buikgriep nooit ibuprofen gebruiken, want dan is er vaak al een maagontsteking en daar nog ibuprofen bij is helemaal niet OK!

Merknamen van PARACETAMOL: DAFALGAN - PANADOL - PERDOLAN MONO - ALGOSTASE…