Historiek

 • gevel1 juli 1980: oprichting Groepspraktijk Heirnis met Luc Blondeel, Johan Bots en Koen Verhofstadt, Dendermondsesteenweg 364

 • 1982: Robert Dierckx komt in de plaats van Luc Blondeel

 • 1983: verhuis naar Dendermondsesteenweg 142

 • sinds 1980: samenwerkingsverband met het Huisartsencircuit ivm wachtregelingen, bijscholingen en reflecties over gezondheidspolitieke thema’s

 • midden jaren ’80: samenwerking met diëtiste, psychologe en kinesiste

 • 1988: medewerkers voor onthaal en secretariaat, uitgebreid in 1999 en 2005

 • 1989: de praktijk komt in het nieuws ivm verzet tegen de Orde der Geneesheren

 • 1993: idem voor medewerking aan studie Test Aankoop

 • sinds 1985: tijdschrift “Gezond Verstand” en sinds 2005 www.groepspraktijkheirnis.be

 • sinds 1985: opleidingspraktijk voor stagiairs en sinds 1991 voor huisartsen in beroepsopleiding

 • 1985-2005: renovaties met uiteindelijk 5 kabinetten, een secretariaat, een vergaderzaal en 2 wachtkamers

 • 1990: informatisering en opstarten van het elektronisch dossier vanaf 2003; sinds 2008 zijn alle papieren dossiers vervangen door elektronische

 • 1995: samenwerking met de Huisartsenvereniging Gent (HVG)

 • 2001: uitbreiding artsenteam met Katleen Keppens (2001), Linde Tilley (2004), Leen Naessens (2006), Bert Mariën (2009), Louis De Nys (2014) en Katrien Verwilligen (2015)

 • 2005: Johan Bots stopt met huisartsgeneeskunde

 • 2007: deelname aan de huisartsenwachtposten Gent en stoppen met consultaties op zaterdagvoormiddag

 • 2014: verhuis naar de Visitatiestraat 9 in Sint-Amandsberg

 • 2016: Robert Dierckx gaat met pensioen