Huisbezoeken

Vanaf 2020 zijn er belangrijke wijzigingen in ons huisbezoekengebied. Om kwaliteitsvolle medische zorg te blijven bieden, zien we ons genoodzaakt het huisbezoekengebied te verkleinen: zie kaart

Indien u buiten dit gebied woont, zorgen wij ervoor dat op uw vraag, uw dossier doorgegeven wordt aan de nieuwe huisarts.

Het wachtnummer 09 236 50 00 is definitief buiten gebruik Sinds januari is de wachtdienst (zowel week- als weekendwacht) bereikbaar via het nummer 1733.

Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die te ziek zijn om zich te verplaatsen en voor mensen met verplaatsingsmoeilijkheden zoals hoogbejaarden, bedlegerige personen, personen met een fysieke beperking… Tevens moet je bij ons een GMD hebben en in de regio wonen.

Wij vragen u om zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging te komen. De praktijkruimte biedt betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Bovendien vraagt een huisbezoek in het Gentse veel tijd en bemoeilijkt dit onze algemene beschikbaarheid.

Indien u toch een huisbezoek wenst aan te vragen, doe dit tussen 8 en 10 uur. Na 10u zal u doorverbonden worden met een arts die mee de ernst van uw aandoening inschat.

 

Tarieven

Dit zijn de officiële tarieven:
Raadpleging: € 26,78
Raadpleging na 18u: € 31,06
Huisbezoek: € 39,63