Links

Het internet verschaft ons een grote bron van informatie. Teveel eigenlijk, want soms is het verwarrend door tegenstrijdige of zelfs foutieve informatie. Tot 80% van de info komt uit commerciële of alternatieve hoek!

Daarom willen wij u enkele sites aanraden die volgens ons betrouwbare informatie geven. Als u specifieke medische vragen of zorgen hebt kan u steeds op de praktijk terecht bij de dokter.

algemene gezondheidsinfo

kinderen en zwangerschap

informatie over specifieke ziektes of vragen

Roken

Reizen

Psychische problemen

varia

Familiezorg

Etc.

  • Drinktest: als uw regelmatig alcohol drinkt, kunt u hier uw drinkgedrag analyseren
  • Eettest: eet u gezond? U vindt hier verschillende testen over voeding en tussendoortjes
  • Hulporganisaties

ziekenhuizen

Ter informatie kan u de gegevens van de verschillende ziekenhuizen in de buurt hier opzoeken.
Indien u een afspraak bij een specialist wenst, dan helpen wij u graag eerst, om na ons onderzoek u te kunnen doorsturen naar de juiste specialist.

 

literatuur

Geneesmiddelenrepertorium
www.bcfi.be

Farmacotherapeutisch Kompas
http://www.fk.cvz.nl/

Labo-diagnostiek in 1ste lijn. (indicaties, interpretatie.. van labo-testen)
http://memoboek.dynapaper.nl/

Clinical Evidence
www.cebam.be
www.clinicalevidence.com (met VPN)

The Cochrane Library
http://www.update-software.com/publications/Cochrane/

EBM
www.minerva.be

Fysiotherapie Evidence database
www.pedro.org.au

Farmaka
www.farmaka.be

RVT Formularium
www.formularium.be

NICE-richtlijnen
www.nice.org.uk

Minerva
http://www.minerva-ebm.be

Klinische diagnostiek
http://www.klinische-diagnostiek.nl/

BMJ Clinical Evidence (met VPN)
http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/index.jsp

Search robot - Evidence Based Medicine
http://www.tripdatabase.com/index.html

Prodigy guidelines (met VPN)
http://www.cks.library.nhs.uk/access?catalog=login&returnurl=http%3a%2f%2fwww.cks.library.nhs.uk%2fclinical_topics

Federaal centrum voor gezondheidszorg (velerlei publicaties omtrent good clinical practice – nt altijd specifiek op HA gericht)
http://kce.fgov.be

Dermato
http://www.dermis.net/dermisroot/en/home/index.htm

Geneesmiddelenbulletin
http://www.geneesmiddelenbulletin.nl/

Kwaliteitsinstituut voor gezondheidszorg Nederland (richtlijnen)
http://www.cbo.nl/product/richtlijnen/folder20021023121843/rl_overzicht/articleCBOfree_view

NHG
http://nhg.artsennet.nl/home.htm

LESAs – NHG
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/Artikel-Kenniscentrum/LESAs-1.htm

Vlaamse vereniging voor kindergeneeskunde (richtlijn voeding, veilig slapen..)
www.vvkindergeneeskunde.be

Richtlijnen verpleeghuisgeneeskunde
http://nvva.artsennet.nl/

Richtlijnen verloskunde
http://www.knov.nl/home/

Googel ’BMJ 10 minute consultation’: occasional articles on common problems in primary care – van BMJ – gratis consulteerbaar

ADMINISTRATIE

Getuigschriften voor verstrekte hulp
www.medattest.be

Voorschriften
www.medisurf.be

Vaccinaties
www.vaccinnet.be

Officiële schaal voor invaliditeit
http://users.telenet.be/arbeidsdeskundige/europese_schaal_voor_invaliditeit.pdf

Nomenclatuur Riziv
www.riziv.fgov.be/care/nl/nomenclature/index.htm

Attesten online
www.huisarts.be/attesten/index1.htm
http://www.riziv.fgov.be/drug/nl/index.htm

Wettelijk te melden infectieziekten
http://www.zorg-en-gezondheid.be/subMenuTabulation.aspx?id=4722

Infobox huisartsen
www.riziv.fgov.be/care/nl/infos/infobox/pdf/infobox_doctor.pdf

Geneesmiddelen en andere farmaceutische verstrekkingen RIZIV
http://www.riziv.fgov.be/drug/nl/index.htm

Lijst beroepsziekten
www.fbz.fgov.be

PARAMEDICI

http://www.apotheek.be/index.cfm?cat_id=4&lang=nl 
http://www.familiehulp.be/contact/buurt.php
http://www.mijntandarts.be/index.php?straat=286&Submit=zoeknu 
http://www.ocmwgent.be/ 
http://www.witgelekruis.be/ 
http://www.kkartel.be/zoekkinesitherapeut.jsp?postcode 
http://www.vlov.be/zelfst.php
http://www.dietistenvereniging.be/dietiste_opzoeken.html

 

mensen zonder papieren

Folders voor vluchtelingen en migranten in diverse talen
http://www.pharos.nl/directnaar/downloads
http://www.medischezorg.be/folders.html

Brochures: toegang tot de gezondheidszorg- vluchtelingenhttp://www.odice.be/orientatiepunt/page.php?id=17#medicatie

Commissariaat generaal voor vluchtelingen en staatlozen
http://www.cgvs.be/nl/

Info voor hulpverleners van mensen zonder papieren
http://www.medimmigrant.be
http://www.vmc.be/toolbox/thema.aspx?id=625

 

psychiatrie

Info
www.moeilijkemensen.nl
www.psychiatrienet.nl
www.triade-borderline.nl
www.stichtingborderline.nl 

 Kinder- en Jeugdpsychiatrie
www.vvk.be

Psychosociale ondersteuning
www.caw.be
http://www.geestelijke-gezondheid.be/index.html

VANALLES EN NOG WAT

Zoeken algemeen
www.1207.be
www.goudengids.be

Diagnostiek ADHD- Autisme
www.revalidatie.be

Seksueel
www.sensoa.be
www.nvsh.nl

RIZIV Pre-Op flowchart
http://www.riziv.fgov.be/care/nl/hospitals/feedback-hospitals/flowchart/index.htm

Groeicurves – BMI
http://www.vub.ac.be/groeicurven/

Info en adressen abortuscentra
http://www.abortus.be/

Astma- COPD
www.astma-en-allergiekoepel.be
www.astma-copd.nl
www.astmafonds.nl

Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid – info allergenen id lucht
www.airallergy.be

Autisme
http://www.participate-autism.be/nl/index.cfm
www.autismevlaanderen.be

Welzijn, volksgezondheid en gezin – Vlaanderen (met talrijke links vr jongeren- relaties - ouderen – gehandicapten – mishandeling-  armoede enz )
www.wvc.vlaanderen.be 

Gezondheidsraad Nederland
http://www.gr.nl/adviezen.php

Rugklachten..
http://eenrugvoorhetleven.org/

3D human anatomy
http://www.visiblebody.com/

Belgisch hypertensiecomité
http://www.belhypcom.be/nl/index_nl.html

Lijst gevalideerde bloeddrukmeters
http://www.dableducational.org/sphygmomanometers/recommended_cat.html

Gezondheidspromotie (projecten vb. fitinjehoofd, voedingsdriehoek etc)
www.vig.be

LevensEinde InformatieForum
www.leif.be

Drugs en co
http://www.addictionsinfo.eu/
http://www.dekiem.be/
http://www.trimbos.nl/
http://www.nida.nih.gov/
http://www.despiegel.org/Mambo/
www.desleutel.be
http://www.hoeveelisteveel.be/

COPD
www.goldcopd.com

Patientenbrieven en filmpkes ziektebeelden
http://www.ziekenhuis.nl/

Federale overheidsdienst (FOD) Personen met handicap
www.handicap.fgov.be

Vlaams agentschap zorg en gezondheid
http://www.zorg-en-gezondheid.be/

CLB
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/arts/pw.asp

Als een pt niet komt opdagen..
http://www.123test.nl/

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (loopbaanonderbreking, werkloos..)
http://www.rva.be/home/MenuNL.htm

Ondersteuningscel LOGO’s – preventieve gezondheidszorg
http://www.ondersteuningscellogos.be/default.cfm?Id=0&Rubr=0

FOD Sociale zekerheid
http://socialsecurity.fgov.be/

It’s in the name:
http://www.pletmedicatie.be/

Reisadvies
www.itg.be
www.who.int/ith
www.cdc.gov/travel

Rekenmodule risico op breuken
http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?locationValue=9

Domus medica
http://www.domusmedica.be/  

TMF online
http://www.mfk.be

Rookstop ZS (tussenkomst voor 8 consulten bij tabacoloog)
http://www.rookvrijezwangerschap.be/