Telefonisch advies

 

U kan telefonisch advies vragen aan één van de artsen: bij voorkeur aan de arts bij wie u het GMD (globaal medisch dossier)  tekende.
Hou er rekening mee dat:

  • Wij meestal in consultatie zijn en wij vrij kort moeten antwoorden; dit is niet uit kwade wil maar ook uit respect voor de persoon die dan op de raadpleging tegenover ons zit!
  • Wij soms zullen vragen om voor een advies toch naar de consultatie te komen: een telefonische diagnose  is immers niet mogelijk.
  • Wij soms met een onderzoek bezig zijn en tijdelijk niet bereikbaar zijn.