Voorschriften ophalen op het secretariaat

Telefonisch aangevraagde voorschriften of attesten kunnen soms na overleg met de huisarts klaargelegd worden. Deze attesten of voorschriften liggen de derde werkdag na uw aanvraag klaar. Wij stellen vast dat nog al wat mensen verwachten dat dit onmiddellijk gebeurt en vragen om die verwachting of eis bij te stellen. Als uw huisarts het nodig vindt zal hij/zij u vragen om hiervoor toch op consultatie te komen.